Praktisk info ved godkjent doktoravhandling

Informasjon til kandidaten.

Trykking av avhandling

Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse (§ 18.2). Senere artikkelutgaver enn de som ble sendt inn til bedømmelse, kan ikke benyttes.

  • Trykking av avhandling må avtales med trykkeri senest fire uker før disputas.
  • I utgangspunktet benyttes samme fil som ble brukt ved innlevering. Hvis KFU har godkjent endringer sendes oppdatert fil sammen med errataliste til trykkeri@nih.no. Errata legges løst ved avhandlingen.
  • Layout på omslag og tittelside settes opp av NIHs trykketjeneste. Her påføres også isbn nr.
  • Skal logo fra samarbeidende institusjoner med, plasseres denne/disse på tittelsiden.
  • Bestiller skal godkjenne korrektur før trykking – også ved bruk av samme fil som ved innlevering.

NIH dekker et opplag på 100 til bruk ved disputas.  Bestiller må betale for et eventuelt større opplag.

Biblioteket tar seg av pliktavlevering av 7 eksemplarer til Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. To eksemplarer legges til utlån ved NIHs bibliotek.

Info og pressedekning

Kommunikasjonsavdelingen tar hånd om formidling i tilknytning til disputas og kontakter deg i forbindelse med disse forberedelsene.

Tema – prøveforelesning

Kandidaten vil få tilsendt tema til prøveforelesning på mail to uker før disputas fra Trude Strøm Borlaug i studieavdelingen. Hun bruker i utgangspunktet stipendiatens @nih.no-mail. Gi beskjed i god tid i forkant dersom du ønsker en annen mailadresse.

Gjennomgang i forkant av disputas

Du må kontakte IT ved Irene Beyer Log for å gjøre avtale om en teknisk gjennomgang i forkant av disputas i Auditorium Innsikt.

Kandidaten er ansvarlig for å finne ledig tidspunkt og reservere Auditorium Innsikt til gjennomgang. Send en e-post til Utleie NIH når datoen er klar.

IT anbefaler at PowerPoint-presentasjonene til disputas og prøveforelesning lages i 16:9-format (widescreen).

Disputasdag

Standard program for dagen:

  • 10.15 – 11.00 Prøveforelesning
  • 13.00 – 16.00 Disputas med diskusjon

Ved digital gjennomføring kan tidspunktene måtte endres fordi opponentene kanskje oppholder seg i en annen tidssone.

Lykke til med alle forberedelser og ikke nøl med å ta kontakt med AFB om noe er uklart eller du har spørsmål! (mail eller telefon til Gro Styrmo eller Kaja Stene)

Kontakt

Gro Styrmo

Seniorrådgiver

Telefon: +47 23 26 20 31

Kaja Stene

Rådgiver

Telefon: +47 23 26 20 95