Kreering og doktordiplom

Kreering

På bakgrunn av godkjent opplæringsdel, avhandling og doktorgradsprøve, kreerer rektor kandidaten til philosophiae doctor (ph.d.).
 

Doktorgradsdiplom

Kandidater som i løpet av studieåret har avlagt dr.grad, tildeles doktorgradsdiplom under NIHs immatrikulering i august.