Forskerutdanningsløpet

Fra opplæringsdel, avhandlingsarbeid og til endelig innlevering. Her finner du retningslinjer og generell veiledning til de ulike aspektene ved å være stipendiat.