Forskerutdanningsløpet

Søknad og opptak, avhandling, opplæring, innlevering og disputas. Praktisk informasjon