NIHs formidlingspris

NIHs formidlingspris skal motivere til økt engasjement rundt formidling av forskning til allmennheten. Prisen deles ut hvert annet år.

 Professor Jorunn Sundgot-Borgen vinner pris på nih
Prisvinner i 2016: Professor Jorunn Sundgot-Borgen Foto: NIH

Prisen deles normalt ut til én faglig ansatt ved NIH, men kan også gis til faglige grupper som samarbeider eller til en fagseksjon som har utmerket seg ved fremragende populærvitenskapelig virksomhet. Prisen kan deles ut som enkeltbeløp eller deles mellom flere mottakere.

Alle ansatte ved NIH kan foreslå kandidater. NIHs studenter har også forslagsrett.

Vurdering av kandidater

Bedømmingskomiteen kan foreslå kandidater og vurderer foreslåtte kandidater. 

Ved utvelgelse av prisvinner skal komiteen legge vekt på:

  • Faglig formidlingskvalitet
  • Effekt av formidlingen (når ut til mange, blir tatt i bruk)
  • Allsidig og kreativ  bruk av kommunikasjonskanaler og uttrykksformer (muntlig og skriftlig, språk og bilde)
  • Tar initiativ til formidling og har medievennlig handlekraft
  • Evner å få dialog med og respons fra brukerne

Alle former for populærvitenskapelig formidling kan tas i betraktning.

Prisvinnere

2016: Jorunn Sundgot-Borgen

2014 : Truls Raastad

2012: Ola Eriksrud

2010:  Kari Bø

2008: Senter for idrettsskadeforskning (klokeavskade.no)