Dette er oss

FOBU er integrert i flere fagseksjoner ved NIH. Det betyr at vi er en egen enhet med egne formål, men at flere av prosjektene våre finansieres helt eller delvis i samarbeid med andre seksjoner ved idrettshøgskolen. Uavhengig av hvem som finansierer den enkelte forsker, jobber alle sammen, på samme sted, og som ett fagmiljø.

Pierre Nicolas Lemyre, senterleder

Nicolas er senterleder ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og leder ved seksjon for coaching og psykologi.

 

Christian Thue Bjørndal

Christian er stipendiat og forsker på Talentuvikling i norsk kvinnehåndball, han er tilknyttet seksjon for coaching og psykologi.

 

Hege Wilson Landgraff

Hege er stipendiat og jobber med prosjektet Fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere, Hege er tilknyttet seksjon for fysisk prestasjonsevne.

 

Siv Gjesdal

Siv er stipendiat på prosjektet Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett. Siv er tilknyttet seksjon for coaching og psykologi.

 

Heidi Haraldsen

Heidi er stipendiat og skal undersøke motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett. Heidi er tilknyttet seksjon for coaching og psykologi.

 

Tynke Toering

Tynke er forsker og skal se på psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk toppfotball. Tynke er tilknyttet seksjon for coaching og psykologi.

 

Svein S Andersen

Svein er ansatt som professor II og  ser i sine prosjekter på internasjonale konkurranser for unge utøvere og verdier i norsk idrett. Svein er tilknyttet seksjon for coaching og psykologi.

 

Anne Marte Pensgaard

Anne Marte er professor II og jobber med unge utøveres utvikling. Anne Marte er tilknyttet seksjon for coaching og psykolgi.

 

Bård Erlend Solstad

Bård Erlend er forsker ved senteret og skal i de neste årene undersøke om det er forskjeller mellom foreldretrenere og kvalifiserte trenere i norsk barne- og ungdomsidrett.

 

Kristin Andersen

Kristin jobber som koordinator på FOBU og kontorsjef på seksjon for coaching og psykologi.