Arrangementer

FOTO: NIH

FOBU sitt neste forskningsseminar blir i 23. mai 2018.

Tidligere arrangement 

  • 2016: Developing children and youth through sport 
  • 2015: Coaching children and youth sports
  • 2014: Idrettsforeldre – barn og ungdoms viktigste støttespillere?
  • 2013: Motivasjon i barn- og ungdomsidrett