Foreldrevett

Foreldrevettreglene utviklet av Norges fotballforbund kan hjelpe å skape et godt sportslig miljø rundt barna.

FOTO: NIH

For å få et godt klima på og utenfor banen, så er det avgjørende å ha gode relasjoner og en god dialog med foreldregruppa. Det er viktig å klargjøre klubbens verdier, retningslinjer og lagets kjøreregler overfor foreldrene, slik at de blir bevisst sin rolle. Foreldremøter er en god arena for å skape og vedlikeholde denne bevisstheten. Bruk gjerne foreldrevettreglene som en inngang til foreldremøter.

 

   Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

   Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

   Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

   Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

   Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

   Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

   Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

 

Det handler om respekt – ikke sant?

 

Hentet fra Norges fotballforbunds foreldrevettregler