Ungdoms-OL: Idé, lederskap og virkning

Seminaret ble arrangert ved Norges idrettshøgskole 11. juni 2014

Hva er bakgrunnen for arrangementet? Hvordan plasseres det i norsk og internasjonal idrettspolitikk? Hvordan skal det ledes? På hvilken måte vil de unge bli involvert? Hvordan brukes sosiale medier? Hva vil effekten være på lengre sikt? 

Slike spørsmål ble belyst på seminaret på Norges idrettshøgskole

Seminaret er for idrettspolitikere, ansatte og frivillige i idretten, studenter og journalister.

De som meldte seg på fikk boken “The Youth Olympic Games: Context, management and impacts”. Redaktører for boken er Dag Vidar Hanstad, Milena M. Parent og Barrie Houlihan, og de har med seg forskere fra hele verden som bidragsytere. Flere av disse presenterte sine funn på seminaret. 

Program for dagen:

12:00 Registrering og utdeling av bøker. Enkel servering  
12:30

Kari Bø

Norges idrettshøgskole

 Velkommen
12:40

Sigmund Loland

Norges idrettshøgskole

Ungdoms-OL og de olympiske verdiene
13:00 

Barrie Houlihan 

Loughborough University

Idrett som en ressurs for unge, eller unge som en ressurs for idrett? 
13:20

Milena Parent

University of Ottawa

Arven etter et Ungdoms-OL 
13:40

Magne Vikøren

Lillehammer 2016

Bruken av sosiale medier
14:00

Pause

 
14:20

Andreas Selliaas

Ungdoms-OL bare for oldiser?
14:40

Elsa Kristiansen

Norges idrettshøgskole

Foreldrenes rolle i Ungdoms-OL
15:00

Dag Vidar Hanstad

Norges idrettshøgskole

"For og med unge": Frivillige på Ungdoms-OL
15:20 Avslutning