Idrettsforeldre – barn og ungdoms viktigste støttespillere?

Seminaret ble arrangert den 11. september 2014 ved Norges idrettshøgskole

FOTO: NIH

Anerkjente forskere fra England, USA og Canada ble invitert til Norges idrettshøgskole for å holde foredrag og diskutere hva forskning sier om hvordan foreldre best kan støtte sine barn som deltar i organisert idrett.

På kvelden holdt professor Dan Gould et foredrag til idrettsforeldre om "The optimal push", etterfulgt av en diskusjon blant de inviterte foredragsholderne