Coaching children and youth sports

Den 15. september 2015 arrangerte forskningssenter for barne- og ungdomsidrett seminaret: Coaching children and youth sport.

Foto: NIH. Fra venstre senterleder Pierre Nicolas Lemyre, sammen med oredragsholderne, Martin Camire, Nick Holt, Genevieve Mageu og Yngvar Ommundsen (Robyn Jones og Hege Wilson Landgraff var ikke tilstede da bildet ble tatt).

Hvert år arrangerer Forskningssenter for barn- og ungdomsidrett et seminar omkring temaer som er viktige for alle som er involverte i barn og unges deltagelse i idrett.

Omkring 150 deltagere var vitne til gode foredrag av Hege Wilson Landgraff (NIH), Robyn Lloyd Jones (NIH/Cardiff Metropolitian University, Wales), Martin Camiré (university of Ottawa, Canada), Yngvar Ommundsen (NIH), Geneviéve Mageau (University of Montreal, Canada), Nick Holt (Univeristy of Alberta, Canada).

Gå inn i programmet å se presentasjonene til de ulike foredragsholderene

FOREDRAGSHOLDERE