Arrangementer

FOTO: NIH

FOBU sitt neste forskningsseminar blir i mai 2018.

Tidligere arrangement 

2016: Developing children and youth through sport 

2015: Coaching children and youth sports

2014: Idrettsforeldre – barn og ungdoms viktigste støttespillere?

2013: Motivasjon i barn- og ungdomsidrett