Arrangementer

FOTO: NIH

Datoen for FOBU sitt forskningsseminar 2017 er foreløpig ikke fastsatt, men legges ut her når det er klart.

Tidligere arrangement 

2016: Developing children and youth through sport 

2015: Coaching children and youth sports

2014: Idrettsforeldre – barn og ungdoms viktigste støttespillere?

2013: Motivasjon i barn- og ungdomsidrett