Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe (SIVSCE)

Hvordan kan idrettslag bidra til sosial integrasjon og mobilisere frivillige?

Prosjektet er basert på sammenliknbare data fra ti land i Europa, og målet er å bidra med konkrete forslag til handling som skal spres til politikere og de som jobber med idrett. Det overordnede mål er å fremme inkludering og frivillighet i Europa - via idrettslag.

Data samles inn i flere steg - først om idrettspolitikk i de deltakende landene, dernest om idrettslag og om medlemmer i et utvalg av disse lagene. Et lite utvalg med idrettslag som har bidratt til inkludering og frivillighet vil bli presentert. Til slutt skal det utarbeides en håndbok til hjelp for dem som vil arbeide på dette feltet.

Prosjektet ledes fra Syddansk universitet. Forskningsinstitusjoner i Nederland, Sveits, Belgia, England, Spania, Ungarn og Polen er også med.

SIVSCE er finansiert av EU (grant nr 2014-3140/004-001) For mer informasjon se prosjektets internasjonale nettside

Kontakt

Ørnulf Nicolay Seippel

Professor

Telefon: +47 23 26 24 63