Forskningsinfrastruktur

NIH har meget god infrastruktur i form av innen- og utendørs idrettsanlegg, og laboratorier.