Databehandleravtalen

Når NIH skal dele personopplysninger i et forskningsprosjekt med prosjektmedarbeidere som er ansatt ved andre institusjoner, må NIH inngå en databehandleravtale med den/de aktuelle institusjonen(e). Dette kravet følger av personopplysningsloven. Det er kun hvis dataene er anonyme, det vil si at koblingsnøkkelen er slettet, at data kan sendes til andre institusjoner uten at det foreligger en databehandleravtale.

Se i maloversikten for databehandleravtale på norsk eller engelsk. Prosjektleder har ansvar for at databehandleravtale foreligger ved aktuelle prosjekter.

Det er IKT-leder Hans Olav Krogsæther som skal signere avtalen på vegne av NIH. Dersom den eksterne parten ønsker å bruke sin egen databehandleravtale er dette normalt akseptabelt, men avtalen skal kvalitetssikres av Hans Olav Krogsæter.

Dersom personopplysninger skal behandles og lagres utenfor Norge, kreves en egen tilpasset avtale. Ta kontakt med IKT-sjef Hans Olav Krogsæter.

Kontakt

Hans Olav Krogsæter

Avdelingsleder

Telefon: +47 23 26 20 65 / +47 913 02 899