Langtidslagring hos NIH

Kontakt IKT-leder for mer informasjon.

Kontakt

Hans Olav Krogsæter

Avdelingsleder

Telefon: +47 23 26 20 65 / +47 913 02 899