Avslutning

Ved avslutning av et forskningsprosjekt må prosjektleder levere eventuell sluttrapport til REK eller melde til NSD. Seksjonsleder skal informeres når et prosjekt avsluttes.