Prosjektadministrasjon

Forskningsadministrative rutiner og veiledninger som skal sikre at forskning ved NIH gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen.