Prosjektadministrasjon

Forskningsadministrative rutiner og veiledninger som skal sikre at forskning ved NIH gjennomføres forsvarlig og i tråd med lovgivningen. For informasjon om eksternfinansiering, se Innersvingen (intranett). Se også egne sider om forskningsetikk og om personvern i forskningsprosjekter