Årsrapporter

Hvert år leverer vi en årsrapport til Kulturdepartement. Her rapporterer vi om driften og forskningsporteføljen. Nedenfor kan du finne alle rapportene våre.

2017
Fullstendig årsrapport 2017

2016
Fullstendig årsrapport 2016

2015
Fullstendig årsrapport 2015

2014
Fullstendig årsrapport 2014

2013
Fullstendig årsrapport 2013