Om FOBU

Ved FOBU bidrar vi til kunnskap om talentutvikling av barn og unge, og til kunnskap om deltakelse i breddeidretten.

Foto: Petter Andersen

Kort om oss

FOBU er integrert i flere fagseksjoner ved NIH. Det betyr at vi er en egen enhet med egne formål, men at flere av prosjektene våre finansieres helt eller delvis i samarbeid med andre seksjoner ved idrettshøgskolen. Uavhengig av hvem som finansierer den enkelte forsker, jobber alle sammen, på samme sted, og som ett fagmiljø. Gjennom systematisk, kritisk og vitenskapelig basert forskning produserer vi kunnskap om organisert idrettsaktivitet i skolealder, altså 6–19 år. Men der skoleforskere hovedsakelig konsentrerer seg om hva disse barna gjør på skolen, fokuserer vi på hva de gjør når de går derfra. Gjennom idretten utvikler vi ofte andre ferdigheter enn dem vi trenes i på skolen. Ved FOBU jobber vi etter to hovedlinjer: Den ene er talentutvikling av barn og ungdom, og den andre er deltagelse i breddeidretten. Førstnevnte skal gi oss morgendagens helter, sistnevnte skal gi oss morgendagens helse og idrettsglede. Organisert idrett er viktig både for å utvikle gode toppidrettsutøvere og for fysisk og psykososial utvikling.

Historie
Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett har vært navnet vårt siden 2014. Før det het vi Forskningssenter for trening og prestasjon, og årsaken til navnebyttet var at vi ville endre forskningsprofilen til i større grad å handle om individuelle, sosiale og organisatoriske betingelser for å skape en inkluderende barne- og ungdomsidrett. På disse fire årene har vi utviklet et godt fundament for å produsere kunnskap som kan komme samfunnet og våre yngste borgere til gode. Senteret har sin basisbevilgning fra Kulturdepartementet.

Forskningssenterets forskningsprofil
Forskningsprofilen er begrunnet i prioriteringene både i statlig idrettspolitikk, NIFs målsettinger og NIHs forskningsstrategi. Basert på St.meld nr. 14 («Idrettslivet i endring») poengterer KUD at «barn og ungdom er de viktigste målgruppene i den statlige idrettspolitikken». NIFs Idrettspolitiske dokument 2011-2015 framhever «styrking av ungdomsidretten» som et overordnet mål for å skape en åpen og inkluderende idrett.

Her finner kan finne mer informasjon om:
Våre arrangementer
Våre årsrapporter
Våre  samarbeidspartnere

Kontakt

Pierre Nicolas Lemyre, senterleder

Nicolas er senterleder ved forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og professor ved seksjon for coaching og psykologi.

Hege Wilson Landgraff

Hege er stipendiat og jobber med prosjektet fysisk utvikling hos unge utholdenhetsutøvere, Hege er tilknyttet seksjon for fysisk prestasjonsevne.

Siv Gjesdal

Siv er stipendiat på prosjektet motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett. Siv er tilknyttet seksjon for coaching og psykologi.

Hedda Berntsen

Hedda er stipendiat og skal i sitt prosjekt se på temaet coaching av unge utøvere i utvikling. Hedda er tilknyttet seksjon for coaching og psykologi.

Heidi Haraldsen

Heidi er stipendiat og skal undersøke motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett. Heidi er tilknyttet seksjon for coaching og psykologi.

Bård Erlend Solstad

Bård Erlend er forsker ved senteret og skal i de neste årene undersøke om det er forskjeller mellom foreldretrenere og kvalifiserte trenere i norsk barne- og ungdomsidrett.

Lars Erik Espedalen

Lars Erik er stipendiat og skal i sitt prosjekt se på deltagelse i barne- og ungdomsidretten. Lars Erik er tilknyttet seksjon for kultur og samfunn.

Kristin Andersen

Kristin jobber som koordinator på FOBU og kontorsjef på seksjon for coaching og psykologi.