Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett

Forskningssenter for barne og ungdomsidrett (FOBU) retter oppmerksomheten mot idrett blant barn og unge. Vi produserer kunnskap om organisert idrettsaktivitet som angår aldersgruppen 6–19.

Her finner du en oversikt over forskningsprosjektene våre, både pågående og avsluttede.

Ved FOBU bidrar vi til kunnskap om talentutvikling av barn og unge, og til kunnskap om deltakelse i breddeidretten.