Foredragsholdere

Anette Skilbred

Anette er stipendiat ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. Skilbred skal i sin doktorgrad se nærmere på Unge idrettsutøvere og prestasjonsfremmende midler.

Anna-Maria Strittmatter

Anna-Maria er førsteamanuensis innenfor sport management ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap.

Anna-Maria har en doktorgrad ved Sport Management hvor hun var involvert i et internasjonalt prosjekt som undersøkte Youth Olympic Games (YOG). 

Bård Erlend Solstad

Bård er ansatt som 1. amanuensis II ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett. Han arbeider til daglig ved Universitetet i Agder.

Bård er ansvarlig for prosjektet: En studie av organiseringen av norsk barne- og ungdomsidrett: Relasjonen mellom trenere og utøvere i norsk ungdomsidrett?

Jan Åge Kristensen

Jan Åge er doktorgradsstipendiat ved Institutt for Idrett og Samfunnsvitenskap, NIH, hvor han skal se nærmere på Idrettsmiljøet blant ambisiøs idrettsungdom.

Jesper Møller

Jesper er stipendiat ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Insitutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH. Møller sitt doktorgradsprosjekt skal se nærmere bruken av idrett i integreringen av asylsøkere.

Lars Erik Espedalen

Lars er stipendiat Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap i idrettsosiologi. Han skriver sin doktorgrad om Sosial inkludering og ekskludering i ungdomsidretten.

Morten Renslo Sandvik

Morten er forsker ved Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap, NIH. Sandvik fullførte sitt doktorgradsprosjekt om Antidoping som solidaritet: En filosofisk undersøkelse av antidoping i toppidrett våren 2020. Sandvik forsker på idrett og miljø, samt inkludering og integrering i idrett.