Viktigheten av gode trenere

Hvis vi vil utvikle unge idrettsutøvere som både lykkes og blir lenge idretten, er det en faktor som er viktigere enn de fleste andre: treneren.

En solid trenerutdannelse er derfor noe av det viktigste idretten bør fokusere på, og trenerutdannelsen bør ta sikte på å utvikle følgende fire ferdigheter hos unge utøvere:

  • kompetanse
  • selvtillit
  • gode relasjoner til andre
  • karakter

Dette er egenskaper som er viktige for alle utøvere, uavhengig av ambisjonsnivå. En trenerutdannelse bør dessuten legge vekt på tilrettelegging for den enkelte utøver, ut fra vedkommendes eget nivå. Treneren må også ha kunnskap om vekst, utvikling, modning og psykososial utvikling.

Det er altså mye en god trener skal kunne beherske. Lenge har utdannelsene vært opptatt av å lære bort idrettsspesifikk teknikk og idrettsspesifikke ferdigheter, hvilket er viktig. Men minst like viktig er det å ha kunnskap om det å skape gode og trygge relasjoner, løse konflikter, kommunisere med foreldre og å kunne reflektere over egen praksis og utvikling.