Viktigheten av gode trenere

Hvis vi vil utvikle unge idrettsutøvere som både lykkes og blir lenge idretten, er det en faktor som er viktigere enn de fleste andre: treneren.

En solid trenerutdannelse er derfor noe av det viktigste idretten bør fokusere på, og trenerutdannelsen bør ta sikte på å utvikle følgende fire ferdigheter hos unge utøvere:

  • kompetanse
  • selvtillit
  • gode relasjoner til andre
  • karakter

Dette er egenskaper som er viktige for alle utøvere, uavhengig av ambisjonsnivå. En trenerutdannelse bør dessuten legge vekt på tilrettelegging for den enkelte utøver, ut fra vedkommendes eget nivå. Treneren må også ha kunnskap om vekst, utvikling, modning og psykososial utvikling.

Det er altså mye en god trener skal kunne beherske. Lenge har utdannelsene vært opptatt av å lære bort idrettsspesifikk teknikk og idrettsspesifikke ferdigheter, hvilket er viktig. Men minst like viktig er det å ha kunnskap om det å skape gode og trygge relasjoner, løse konflikter, kommunisere med foreldre og å kunne reflektere over egen praksis og utvikling.


Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) har en egen medisinsk og vitenskapelig komité som med ujevne mellomrom kommer med det de kaller IOC Consensus Statements, med temaer som er viktige for eliteutøveres helse. Det 15. consensus statement i rekken heter «International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development». Dette ble utarbeidet etter at 18 internasjonale eksperter fra ulike fagfelter (fysiologi, medisin, idrettspsykologi, treningslære og utøvererfaring) møttes 3 dager i Lausanne i Sveits for å diskutere og dele hva vi vet om hva som er viktig for å utvikle unge utøvere med god helse og gode prestasjoner.

På bakgrunn av dette ble det skrevet en consensus statement som ble publisert i British Journal of Medicine (BJM) i juni 2015.

Norge hadde tre representanter i denne ekspertgruppen (professor Lars Engebretsen, professor Jorunn Sundgot-Borgen og professor Anne Marte Pensgaard). 

Under sidene råd om unge og idrett ønsker vi å formidle de viktigste retningslinjene som kom frem i dokumentet.