Hvordan responderer unge utøvere på trening?

Alt tyder på at unge utøvere kan tåle mye trening og aktivitet. Men det har noen forutsetninger.

De viktigste forutsetningene er at treningen er variert og at de unge opplever treningen som lystbetont og meningsfylt.

Sårbare

Noe av årsaken til at treningen må være variert, er at barn i dag har et relativt sett lavt aktivitetsnivå (utenom organisert idrett). Dette gjør dem mer sårbare for ensidig trening.

Ensidig trening og er også spesielt risikabelt for unge som av ulike årsaker har en ujevn vekst og utvikling. De kan nemlig ha risiko for å utvikle muskel-skjelett-skader. Dette er bekymringsfullt, og det er grunn til å advare mot dette. Årsaken er at vi sannsynligvis bare er i starten av å se konsekvensen av den tidlige spesialiseringen, med påfølgende gjensidig trening, som har skjedd de siste årene.

Hindrer ikke veksten

Det er ikke vitenskapelig grunnlag for å hevde at mye trening i ung alder utsetter kjønnsutvikling og/eller vekst. Selv om jenter som er aktive i enkelte idretter ser ut til å få mensen senere enn andre, så viser en nøyere gjennomgang av data at det likevel er innenfor normale variasjoner i befolkningen.

Hjerte- og karsykdom

Uoppdaget kardiovaskulær sykdom er den vanligste medisinske årsaken til plutselig død blant unge konkurranseutøvere, men tallet er svært lavt. Det er likevel viktig å kjenne til sykdomsforhold i familien, samt mulige medfødte lidelser. Det pågår en diskusjon om å gjøre systematiske undersøkelser av unge utøvere diskuteres, men her er det ikke foreløpig enighet om nytteeffekten opp mot kostnad. Flere har etterspurt langsiktige for å bedre kunne dokumentere hva som skjer med hjerte-kar-systemet til unge utøvere som trener mye.

Styrketrening er bra

Generell styrketrening ser ut til å være positivt for barn og unge gjennom hele utviklingsløpet, men effekten av treningen øker med alder. Unge utøvere har dessuten lavere laktatproduksjon, og det gjør at de tåler langvarig, moderat belastning godt. De ser dessuten ut til å restituere seg raskere enn voksne.

Frem til puberteten er gutter og jenter rimelig jevnbyrdige, men etter puberteten er guttene i gjennomsnitt rundt 50 prosent sterkere enn jentene. Vi er ikke sikre på årsakene til at forskjellen er så stor.

Sov mer!

Dagens barn og unge får ikke så mye søvn som anbefalt. Den anbefalte mengden er mellom 8,5 og 9,5 timer hver natt, men det er mange ting som kan gjøre dette vanskelig: tidlig skolestart, krav fra skole, sosiale aktiviteter, koffeinholdige drikker og skjermbruk på kveldstid. Nyere forskning antyder dessuten at mangel på søvn øker skaderisikoen.


Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) har en egen medisinsk og vitenskapelig komité som med ujevne mellomrom kommer med det de kaller IOC Consensus Statements, med temaer som er viktige for eliteutøveres helse. Det 15. consensus statement i rekken heter «International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development». Dette ble utarbeidet etter at 18 internasjonale eksperter fra ulike fagfelter (fysiologi, medisin, idrettspsykologi, treningslære og utøvererfaring) møttes 3 dager i Lausanne i Sveits for å diskutere og dele hva vi vet om hva som er viktig for å utvikle unge utøvere med god helse og gode prestasjoner.

På bakgrunn av dette ble det skrevet en consensus statement som ble publisert i British Journal of Medicine (BJM) i juni 2015.

Norge hadde tre representanter i denne ekspertgruppen (professor Lars Engebretsen, professor Jorunn Sundgot-Borgen og professor Anne Marte Pensgaard). 

Under sidene råd om unge og idrett ønsker vi å formidle de viktigste retningslinjene som kom frem i dokumentet.