Hvordan påvirker puberteten de unge utøverne?

Vi vokser og utvikles fra det øyeblikket vi unnfanges. I puberteten er denne utviklingen spesielt tydelig. Men hva har puberteten å si for idrettsprestasjonene?

I puberteten blir idrettsprestasjoner sterkt påvirket av hvor langt utøveren er kommet i den biologiske utviklingen. Det er viktig å være oppmerksom på dette når man ser etter idrettstalenter og prøver å forutsi hvem det er som vil lykkes som voksen. Dette er nemlig knyttet mer til biologisk utvikling enn til andre faktorer.

Det er flere nyttige indikatorer på hvordan kroppen utvikler seg i puberteten.
Eksempler på slike indikatorer er utviklingen i skjelettet, kjønnsindikatorer (som menstruasjon) og når vekstspurten starter.

Det er store individuelle variasjoner i hvordan ungdom utvikler seg i puberteten, både når det gjelder når fasene inntreffer og hvor lenge de varer. Det er også avdekket store etniske forskjeller, noe som gjør bildet enda mer komplekst.

Hvis man ser forbi forskjellene og tillater seg å generalisere noe, kan vi si at den pubertale fasen i store trekk er i 9–15-årsalderen, og at jenter generelt utvikles tidligere enn guttene.

Tidlig spesialisering er et relativt nytt fenomen i mange idretter, og de store pubertale forskjellene gjør det vanskelig å forutsi hvilke utøvere som har best forutsetninger for å lykkes som voksne.

Likevel blir stadig yngre utøvere valgt ut til å «satses på», og de konkurrerer mer enn før, gjerne i bestemte årsklasser. En konsekvens av dette er en økning i antall belastningsskader, overtrening og også utbrenthet. Et paradoks er at svært mange av verdens beste utøvere ikke selv var del av denne tidlige spesialiseringen, men tvert imot drev med mange forskjellige idretter til de var 14–15 år, gjerne uorganisert.


Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) har en egen medisinsk og vitenskapelig komité som med ujevne mellomrom kommer med det de kaller IOC Consensus Statements, med temaer som er viktige for eliteutøveres helse. Det 15. consensus statement i rekken heter «International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development». Dette ble utarbeidet etter at 18 internasjonale eksperter fra ulike fagfelter (fysiologi, medisin, idrettspsykologi, treningslære og utøvererfaring) møttes 3 dager i Lausanne i Sveits for å diskutere og dele hva vi vet om hva som er viktig for å utvikle unge utøvere med god helse og gode prestasjoner.

På bakgrunn av dette ble det skrevet en consensus statement som ble publisert i British Journal of Medicine (BJM) i juni 2015.

Norge hadde tre representanter i denne ekspertgruppen (professor Lars Engebretsen, professor Jorunn Sundgot-Borgen og professor Anne Marte Pensgaard). 

Under sidene råd om unge og idrett ønsker vi å formidle de viktigste retningslinjene som kom frem i dokumentet.