Hva er risikoen for at de unge utøverne skader seg?

Må vi bare akseptere at skader er en del av idretten, også for barn og unge?

Det er umulig å forhindre alle skader når barn og unge driver med konkurranseidrett. Aktivitetene i seg selv vil kunne utgjøre en risiko. Beregninger som er gjort for barn og unge i Canada, for aldersgruppen 11–18 år, viser at det er 35 skader per 100 utøvere som krever medisinsk oppfølging. Skader i ben og føtter står for rundt 60 % av disse. Hodeskader, som hjernerystelse, står for 15 %.

Selv om man ikke kan unngå skader helt, så viser flere undersøkelser at det er mulig å forebygge skader gjennom å trene skadeforebyggende. Dette innebærer å trene styrke, koordinasjon og balanse, med kyndig veiledning og riktig teknikk.

Strategiske og politiske grep kan også gjøres for å hindre skadeforekomsten i barne- og ungdomsidretten. Undersøkelser har vist at det å tillate kroppstaklinger i ishockey, for eksempel, så dobles skaderisikoen. Dette har ført til endringer av nasjonale bestemmelser i Canada og USA i ungdomshockeyen, hvor dette nå ikke lenger er lov.

Det er en utfordring at mange trenere og foreldre ikke kjenner til de ulike forebyggende treningsprogrammene som finnes, og som er tilpasset ulike idretter. Det er en del arbeid som gjenstår før dette blir integrert som en naturlig del av treningen.

Besøk Skadefri.no for forebyggende øvelser og treningsprogrammer som er tilpasset til hver idrett.