Barn, unge og stress i idretten

Foreldre ber ofte om råd for å bli en best mulig idrettsforelder. Et svar kan være å innarbeide gode retningslinjer for å unngå stress, selv om det kan ta tid.

Mange aktive barn og unge opplever negativt stress. Konsekvensene kan være at de blir utbrent eller slutter med idrett.

Det å lære unge utøvere hvordan de skal håndtere ulike utfordringer, kan redusere dette stresset. Det samme kan konstruktive mål som er tilpasset barnas nivå og utvikling. Dette kan dessuten være til hjelp også utenfor idretten.

Når barn og unge opplever økt stress og press, fra foreldre eller andre, kan de også utvikle uheldige perfeksjonistiske trekk. Det er også avdekket depressive symptomer i forbindelse med stress, spesielt blant unge jenter. Et dysfunksjonelt idrettsmiljø eller en skade kan bidra til å forverre dette. Det er derfor viktig at trenere og foreldre sørge for at unge utøvere kan utfolde seg i et klima som minsker stresset og øker den indre motivasjonen. Dette er kanskje den viktigste bufferen for å hindre høyt negativt stress.

Stress kan oppdages ved subjektive mål på humørsvingninger. Såkalte psykofysiologiske biomarkører kan også bidra til å oppdage stress på et tidlig stadium.