Barn, unge og stress i idretten

Foreldre ber ofte om råd for å bli en best mulig idrettsforelder. Et svar kan være å innarbeide gode retningslinjer for å unngå stress, selv om det kan ta tid.

Mange aktive barn og unge opplever negativt stress. Konsekvensene kan være at de blir utbrent eller slutter med idrett.

Det å lære unge utøvere hvordan de skal håndtere ulike utfordringer, kan redusere dette stresset. Det samme kan konstruktive mål som er tilpasset barnas nivå og utvikling. Dette kan dessuten være til hjelp også utenfor idretten.

Når barn og unge opplever økt stress og press, fra foreldre eller andre, kan de også utvikle uheldige perfeksjonistiske trekk. Det er også avdekket depressive symptomer i forbindelse med stress, spesielt blant unge jenter. Et dysfunksjonelt idrettsmiljø eller en skade kan bidra til å forverre dette. Det er derfor viktig at trenere og foreldre sørge for at unge utøvere kan utfolde seg i et klima som minsker stresset og øker den indre motivasjonen. Dette er kanskje den viktigste bufferen for å hindre høyt negativt stress.

Stress kan oppdages ved subjektive mål på humørsvingninger. Såkalte psykofysiologiske biomarkører kan også bidra til å oppdage stress på et tidlig stadium.


Den Internasjonale Olympiske Komité (IOC) har en egen medisinsk og vitenskapelig komité som med ujevne mellomrom kommer med det de kaller IOC Consensus Statements, med temaer som er viktige for eliteutøveres helse. Det 15. consensus statement i rekken heter «International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development». Dette ble utarbeidet etter at 18 internasjonale eksperter fra ulike fagfelter (fysiologi, medisin, idrettspsykologi, treningslære og utøvererfaring) møttes 3 dager i Lausanne i Sveits for å diskutere og dele hva vi vet om hva som er viktig for å utvikle unge utøvere med god helse og gode prestasjoner.

På bakgrunn av dette ble det skrevet en consensus statement som ble publisert i British Journal of Medicine (BJM) i juni 2015.

Norge hadde tre representanter i denne ekspertgruppen (professor Lars Engebretsen, professor Jorunn Sundgot-Borgen og professor Anne Marte Pensgaard). 

Under sidene råd om unge og idrett ønsker vi å formidle de viktigste retningslinjene som kom frem i dokumentet.