Rapporter

Ung medbestemmelse i norsk idrett (Anna-Maria Strittmatter)

Evaluering av "Idrett for alle i Oslo" (Gerd Marie Solstad og Anders Bakken)

Verdier i norsk idrett (Per Øystein Hansen m.fl.)

"Ungdom i bevegegelse" (Lene Røe m.fl.)

Spillformers betydning for spilleres spill-involvering i 9ér og 11ér ungdomsfotball (Albin Tenga og Einar Sigmundstad)

Idrett og inkludering i Akershus (Trygve S. Broch)

Kvalitetsklubb (Ørnulf Seippel)