Rapporter

Kan deltakelse i idrett ha kriminalitetsforebyggende effekt? 2021 (Christina Bennich Grønkjær) (pdf)

Ung medbestemmelse i norsk idrett. 2020 (Anna-Maria Strittmatter) (pdf)

Evaluering av "Idrett for alle i Oslo". 2020 (Gerd Marie Solstad og Anders Bakken) (nettside)

Verdier i norsk idrett. 2019 (Per Øystein Hansen m.fl.) (pdf)

Ungdom i bevegegelse. 2016 (Lene Røe m.fl.) (pdf)

Spillformers betydning for spilleres spill-involvering i 9ér og 11ér ungdomsfotball (Albin Tenga og Einar Sigmundstad) (pdf)

Idrett og inkludering i Akershus (Trygve S. Broch) (pdf)

Kvalitetsklubb (Ørnulf Seippel) (pdf)