Samarbeidspartnere

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett samarbeider med flere aktører innen idrett og næringsliv, for å bidra til en bedre finansiering av ytterligere forskningsaktiviteter.

Hovedsamarbeidspartnere

Etableringen av FOBU er gjort mulig ved basisfinansiering fra Kulturdepartementet. Tilskuddet er en grunnstøtte til etablering og videreutvikling av senteret.

Senteret er fysisk plassert ved Norges idrettshøgskole, i nær tilknytning til Seksjon for coaching og psykologi, Seksjon for kultur og samfunn og Seksjon for fysisk prestasjonsevne. NlH bidrar med den nødvendige infrastruktur, samt ivaretagelse av sin funksjon som arbeidsgiver.

Norges idrettsforbund og Olympiatoppen er viktige samarbeidspartnere. Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett bidrar sterkt med verdifull forskning som anvendes av NIF, flere særforbund og Olympiatoppen.

 Tidligere samarbeidspartnere

 • Norges håndballforbund
 • Norges skiforbund
 • Norges fotballforbund
 • Norsk toppfotballsenter
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Høgskolen Lillehammer
 • School of Human Kinetics, University of Ottawa, Canada
 • University og Birmingham
 • Universitetet i Bergen
 • Univeristetet i Valencia (Spania)
 • Université Joseph Fourier (Frankrike)
 • University of Thessaly (Hellas) 
 • York St John (Storbritannia)
 • Universitat Autònoma de Barcelona (Spania) 
 • Rikshospitalet
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus