Samarbeidspartnere

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett samarbeider med flere aktører innen idrett og næringsliv, for å bidra til en bedre finansiering av ytterligere forskningsaktiviteter.

Hovedsamarbeidspartnere

Etableringen av FOBU er gjort mulig ved basisfinansiering fra Kulturdepartementet. Tilskuddet er en grunnstøtte til drift og videreutvikling av senteret.

Senteret er fysisk plassert ved Norges idrettshøgskole, tilknyttet Institutt for idrett og samfunnsvitenskap. NIH bidrar med den nødvendige infrastruktur, samt ivaretagelse av sin funksjon som arbeidsgiver.

Norges idrettsforbund, Olympiatoppen, NOVA og antidoping Norge er viktige samarbeidspartnere. Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett bidrar sterkt med verdifull forskning som anvendes av NIF, særforbund og Olympiatoppen.

 Tidligere samarbeidspartnere

 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Cardiff Metropolitan University, Storbritannia
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus
 • Høgskolen Lillehammer
 • Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • International Centre Ethics in Sport og Sport Northern Ireland, Irland
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Loughborough University, Storbritannia
 • Norges fotballforbund
 • Norges håndballforbund
 • Norges skiforbund
 • Norsk toppfotballsenter
 • Rikshospitalet - Oslo universitetssykehus
 • School of Human Kinetics, University of Ottawa, Canada
 • Swansea University, Storbritannia
 • UK Coaching, Sport Wales, Storbritannia
 • Univeristetet i Valencia, Spania
 • Universitat Autònoma de Barcelona, Spania
 • Université Joseph Fourier, Frankrike
 • Université Laval, Québec, Canada
 • Universitetet i Bergen
 • University of Birmingham, Storbritannia
 • University of Southern Denmark, Danmanrk
 • University of Thessaly, Hellas
 • Vrije Universiteit Brussel, Belgia
 • Windesheim University of Applied Sciences, Nederland
 • York St John University, Storbritannia