Årsrapporter FOBU

FOBU må hvert år rapportere sin virksomhet til Kulturdepartmentet

Rapportene kan lastes ned i sin helhet.

2019  2018  2017  2016  2015  2014 (pdf)