Konferanse om barn- og ungdomsidrett i endring

Konferansen ble arrangert 11. og 12. mars 2021. På konferansens første dag holdt forskere fra norden presentasjoner om forhold i de enkelte landene. På andre dag presenterte forskere fra Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett prosjekter om utvikling og utfordringer i idretten.

Dag 1- Barn- og ungdomsidrett i endring i Norden 

Program (pdf)

Opptak (Zoom)

Dag 2 - Utvikling og utfordringer i barn- og ungdomsidrett

Program (pdf)

Opptak (YouTube)