Arrangementer

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett arrangerer seminarer og konferanser

Ungdom som spiller basketball
Foto Shutterstock

Førg med på "Hva skjer?", for mer informasjon om arrangementer ved NIH og FOBU

Tidligere arrangementer