Om FOBU

Ved FOBU bidrar vi til kunnskap om talentutvikling av barn og unge, og til kunnskap om deltakelse i breddeidretten.

Foto: Petter Andersen

FOBU er integrert i flere fagseksjoner ved NIH. Det betyr at vi er en egen enhet med egne formål, men at flere av prosjektene våre finansieres helt eller delvis i samarbeid med andre seksjoner ved idrettshøgskolen.

Uavhengig av hvem som finansierer den enkelte forsker, jobber alle sammen, på samme sted, og som ett fagmiljø. Gjennom systematisk, kritisk og vitenskapelig basert forskning produserer vi kunnskap om organisert idrettsaktivitet i skolealder, altså 6–19 år.

Men der skoleforskere hovedsakelig konsentrerer seg om hva disse barna gjør på skolen, fokuserer vi på hva de gjør når de går derfra. Gjennom idretten utvikler vi ofte andre ferdigheter enn dem vi trenes i på skolen.

Ved FOBU jobber vi etter to hovedlinjer: Den ene er talentutvikling av barn og ungdom, og den andre er deltagelse i breddeidretten.

Førstnevnte skal gi oss morgendagens helter, sistnevnte skal gi oss morgendagens helse og idrettsglede. Organisert idrett er viktig både for å utvikle gode toppidrettsutøvere og for fysisk og psykososial utvikling.

Historie

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett har vært navnet vårt siden 2014. Før det het vi Forskningssenter for trening og prestasjon, og årsaken til navnebyttet var at vi ville endre forskningsprofilen til i større grad å handle om individuelle, sosiale og organisatoriske betingelser for å skape en inkluderende barne- og ungdomsidrett. På disse fire årene har vi utviklet et godt fundament for å produsere kunnskap som kan komme samfunnet og våre yngste borgere til gode. Senteret har sin basisbevilgning fra Kulturdepartementet.

Forskningssenterets forskningsprofil

Forskningsprofilen er begrunnet i prioriteringene både i statlig idrettspolitikk, NIFs målsettinger og NIHs forskningsstrategi. Basert på St.meld nr. 14 («Idrettslivet i endring») poengterer KUD at «barn og ungdom er de viktigste målgruppene i den statlige idrettspolitikken». NIFs Idrettspolitiske dokument 2011-2015 framhever «styrking av ungdomsidretten» som et overordnet mål for å skape en åpen og inkluderende idrett.

Mer informasjon

Kontakt

Pierre Nicolas Lemyre, senterleder

Nicolas er senterleder ved forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og professor ved seksjon for coaching og psykologi.

Kristin Andersen

Kristin jobber som koordinator på FOBU og kontorsjef på seksjon for coaching og psykologi.