Om oss

Bildet viser barn på kanten av et svømmebasseng
Foto Shutterstock

FOBU er et senter for forskning om barn og unges idrettsdeltakelse.

Forskningsprosjektene våre dekker et vidt spenn av tema - fra trivsel og motivasjon i idretten, sosial ulikhet i deltakelse til organisering og talentutvikling i idretten.

FOBU er tilknyttet Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole (NIH). Prosjektene våre gjennomføres også i samarbeid med andre institutter ved NIH og med forskere fra andre institusjoner i Norge og ellers i verden.

 

Senteret har basisbevilgning fra Kulturdepartementet.

Kontakt

Åse Strandbu

Åse Strandbu

Professor

Telefon: +47 23 26 23 27

Lene Røe

Lene Røe

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 35 / +47 990 12 778