Om FOBU

Ved FOBU bidrar vi til kunnskap om talentutvikling av barn og unge, og til kunnskap om deltakelse i breddeidretten.

Foto: Petter Andersen

Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett (FOBU) har eksistert i ti år, fire av disse årene med fokus på trening og prestasjon i idrett, og de siste seks årene med fokus på barne- og ungdomsidrett.

Gjennom systematisk, kritisk og vitenskapelig basert forskning produserer vi kunnskap om organisert idrettsaktivitet i skolealder, 6–19 år.

FOBU er integrert i flere fagseksjoner ved NIH. Det betyr at vi er en egen enhet med egne formål, men at flere av prosjektene våre finansieres helt eller delvis i samarbeid med andre seksjoner ved idrettshøgskolen.

Senteret har sin basisbevilgning fra Kulturdepartementet.

Mer informasjon

Kontakt

Pierre Nicolas Lemyre, senterleder

Nicolas er senterleder ved forskningssenter for barne- og ungdomsidrett og professor ved seksjon for coaching og psykologi.

Kristin Andersen

Kristin jobber som koordinator på FOBU og kontorsjef på seksjon for coaching og psykologi.