Prosjektene våre

Barn i pause på fotballtrening
Foto Shutterstock

Pågående prosjekter

Betydningen av motivasjon og treneratferd for deltakelse og glede i overgangen fra barneidrett til ungdomsidrett (Thomas Mangor Olsen Jørgensen)

Idrettens plass i ungdommers liv (Åse Strandbu m.fl)

Elevers læring og utvikling på spesialiserte idrettsungdomsskoler (Christian Thue Bjørndal)

Idrettsdeltakelse for ungdom med funksjonsnedsettelse (Linn Engdahl-Høgåsen)

Idrettens miljøansvar (Morten Renslo Sandvik)

Sosial inkludering og ekskludering i ungdomsidretten (Lars Erik Espedalen)

Unge idrettsutøvere og prestasjonsfremmende midler (Anette Skilbred)

Idrett for alle i Oslo (Morten Renslo Sandvik med flere)

Totalbelastning i treningshverdagen til utøvere i Norges svømmeforbund (Gro Jordalen med flere)

Vekst, modning og trening i puberteten (Halvard Grendestad med flere)

Foreldreinvolvering i idretten (Åse Strandbu med flere)

Trenere og utøvere i ungdomsidrett (Bård Erlend Solstad med flere)

Frafall i idrett (Marte Bentzen med flere)

Menneskerettigheter og idrett (Åse Strandbu, Fiona Dowling med flere)

Integrering av nyankomne flyktninger gjennom idrett (Ørnulf Seippel og Åse Strandbu)

Idrettens posisjon i ungdomstida (Åse Strandbu med flere)

Grensesituasjoner i idretten (Gerd Marie Solstad og Åse Strandbu)

Barn og unge med minoritetsbakgrunn (Siv Gjesdal med flere)

Hvilken kunnskap kan overføres fra idrett til skolebenken? (Pierre-Nicolas Lemyre med flere)

Tidligere prosjekter

Stallkulturen på internett (Susanna Hedenborg med flere)

For ung til å ri? (Susanna Hedenborg)

Fysisk utvikling hos utholdenhetsutøvere (Hege Landgraff)

Ung medbestemmelse (Anna-Maria Strittmatter)

Motivasjonsprosesser i talentutvikling i kunst og idrett (Heidi Haraldsen)

Hvordan tilrettelegge for motiverte utøvere, trivsel og sportslig utvikling (Hedda Berntsen)

Verdier i norsk idrett (Per Øystein Hansen med flere)

Idrettsforeldre (Pierre-Nicolas Lemyre med flere)

Motivasjonsmiljø i barne- og ungdomsidrett (Siv Gjesdal)

Utvikling av toppidrettsutøvere i Norge (Gro Jordalen)

Bedre forståelse av trenerrollen i barne- og ungdomsidretten (Bård Erlend Solstad)

Talentutvikling i norsk håndball (Christian Thue Bjørndal)

Ungdomspolitikk i norsk idrett (Anna-Maria Strittmatter)

Utvikling av unge utøvere (Elsa Kristiansen)

Internasjonale konkurranser for unge utøvere (Svein S. Andersen)

Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk fotball (Tynke Toering)

E-læringsprogram for håndtering av opplevd prestasjonspress (Linn Engdahl Lysvik med flere)

Buskerudprosjektet – Flest mulig, best mulig, lengst mulig! (Hedda Berntsen)

"Ungdom i bevegegelse" (Lene Røe med flere)

Spillformers betydning for spilleres spill-involvering i 9ér og 11ér ungdomsfotball (Albin Tenga og Einar Sigmundstad)

Idrett og inkludering i Akershus (Trygve S. Broch)

Kartlegging av klubbmiljø (Hedda Berntsen og Pierre-Nicolas Lemyre)

Kvalitetsklubb (Ørnulf Seippel)