Prosjektene våre

Her finner du en oversikt over forskningsprosjektene våre, både pågående og avsluttede.

Håndballundervisning ungdomshåndball jenter og trener
Håndballspillere får instruksjon. Foto: NIH

Talentutvikling i norsk håndball

Les mer om prosjektet: Talentutvikling i norsk håndball.

Mot en bedre forståelse av trenerrollen i barne- og ungdomsidretten

Les mer om prosjektet: Mot en bedre forståelse av trenerrollen i barne- og ungdomsidretten

Avgjørende faktorer for utvikling av toppidrettsutøvere i Norge

Les mer om prosjektet: Avgjørende faktorer for utvikling av toppidrettsutøvere i Norge.

Ungdomspolitikk i norsk idrett

Les mer om prosjektet: Ungdomspolitikk i norsk idrett.

Utvikling av unge utøvere

Les mer om prosjektet: Utvikling av unge utøvere.

Internasjonale konkurranser for unge utøvere

Vi undersøker hvor viktig det er med suksess på ungdomselitenivå i individuelle utholdenhetsidretter. Vi sammenligner idretter med sen spesialisering  med idretter hvor tidlig spesialisering regnes som en fordel . Internasjonale konkurranser for unge, lovende, utøvere blir stadig mer vanlig. I tillegg til mesterskap som arrangeres av internasjonale særforbund, ser vi en stadig utvikling av så vel kontinentale som globale mesterskap for ungdom. Funnene indikerer at den norske og nordiske modellen, hvor topp- og breddeidrett er integrert, kan se ut til å være en bærekraftig modell. Les mer om prosjektet: Internasjonale konkurranser for unge utøvere.

Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk fotball

Gjennom et tett samarbeid med Norsk toppfotballsenter har vi tilgang til forskningsdata på alle spillere, trenere og lag i den norske toppfotballen på herresiden. I dette prosjektet tester vi ut en modell som forsøker å predikere hvem som tar steget inn i toppfotballen og som lykkes med å utvikle seg til å bli en internasjonal toppspiller. I tillegg førsøker vi å bruke modellen for å bidra til best mulig spillerutvikling. Les mer om prosjektet: Psykologiske faktorer av betydning for spiller- og prestasjonsutvikling i norsk fotball.

E-læringsprogram for håndtering av opplevd prestasjonspress

I dette prosjektet tar vi sikte på å måle det opplevde prestasjonspresset på ulike skoler der prestasjonene er spesielt avgjørende for elevenes fremgang på skolen. Målet er å kunne bidra med å utvikle mentale strategier som kan forbedre elevenes oppfatning av miljøet slik at de selv føler de kan takle det presset de opplever på en positiv måte. Les mer om prosjektet: 
E-læringsprogram for håndtering av opplevd prestasjonspress.

Verdier i norsk idrett

Studien har til hensikt å avdekke hvilke holdninger og verdier tillitsvalgte og ansatte i topp- og breddeidrett har til grunnleggende verdispørsmål i norsk idrett. Temaene som skal undersøkes, er blant annet doping og antidoping, åpenhet, fair play, skader, utstyr, korrupsjon, prestasjonspress, spiseforstyrrelser, talentutvikling, alkohol, frivillighet, inkludering og idrettens finansieringsmodell. Les mer om prosjektet: Verdier i norsk idrett. 

Buskerudprosjektet – Flest mulig, best mulig, lengst mulig!

Hvordan vi kan skape små, men gode motivasjonsmiljøer i idrettsklubbene? Vi har utviklet og presentert kompetansemateriell for foreldre, trenere og utøvere i alpinklubber i Buskerud. Målet har vært å øke bevisstheten rundt faktorer som påvirker utøvernes motivasjonskvalitet. Kompetansemateriellet som ble utviklet til trenere, foreldre og utøvere ble sendt til Buskerud idrettskrets og Norges Skiforbund som to pdf-dokumenter våren 2016. Les mer om prosjektet: Buskerudprosjektet – Flest mulig, best mulig, lengst mulig!

Ungdom i bevegelse – Hvordan beholde flere ungdommer lenger innenfor den organiserte idretten?

Dette er utarbeidet en rapport som handler om utviklingsarbeid og prosjekter i forbindelse med regjeringens 150-årsjubileumsgave til NIF. Målet var å utvikle bærekraftige modeller for å holde ungdom lenger i idretten. Dette ble utført gjennom 20 prosjekter i hele Norge, og disse ble tildelt midler fra og med 2013 til og med 2015.  Prosjektene gjennomførte ulike tiltak, og beskrev prosessene og hva de hadde oppnådd i løpet av prosjektperioden. Les rapporten "Ungdom i bevegegelse"

Kvalitetsklubb

Formålet med denne studien var å bedre forståelsen av hva det er som gjør at klubber blir med på konseptet "Kvalitetsklubb", hva klubber som er med på konseptet gjør ut av det, hva de tenker og mener om prosjektet, og hvorfor de ender opp med ulike former for deltakelse. Formålet var både å produsere kunnskap som kan være av direkte og mer anvendt nytt for Norges Fotballforbund (NFF) og data som kan inngå i mer vitenskapelig arbeider ved NIH.  Les mer i rapporen "For vi kommer ikke til å sitte i styret i all evighet"

Barne- og ungdomsfotball - 9er vs 11er

Formålet for prosjektet var å se på hvordan ulike spillformer virker inn på spillernes aktivitetsnivå. Utgangspunktet for pilotstudien var å undersøke forskjeller mellom nier- og elleverfotballens egenart for å kunne argumentere for eller imot innføring av nierfotball i trettenårsklassene. Les rapporten: Pilotstudie av spillformers betydning for spilleres spill-involvering i 9ér og 11ér ungdomsfotball.

Idrett og inkludering i Akershus

Rapporten er en kartlegging av inkluderingstiltak rettet mot barn og unge med innvandrerbakgrunn i Akershus idrettskrets. Målet er å fremskaffe en oversikt over allerede etablerte tiltak og eventuelle behov for å starte, omforme, eller opprettholde tiltak med potensiell positiv integreringseffekt. Les mer i rapporten "idrett og inkludering".

Kartlegging av klubbmiljø

Målet med prosjektet var å undersøke hvilke miljøfaktorer som hadde stor betydning for dagens topputøvere i ungdomsårene (12 – 16 år). Forskerne ønsker å lære noe om miljøene der dagens beste topputøvere utviklet seg. Hvilke klubbmiljøer, kretsmiljøer, trenere, foreldre og idretter får frem utøvere som tar medaljer i internasjonale mesterskap på seniornivå? Les mer om prosjektet: Kartlegging av klubbmiljø.