Om konferansen

Barne- og ungdomstrenerkonferansen er den viktigste årlige begivenheten for alle som er involvert og interessert i hvordan vi kan tilrettelegge for enda bedre idrettsopplevelser for barn og unge i Norge. Konferansen er et samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole og Norges Idrettsforbund og knytter sammen tverrfaglig ekspertise, fra teori og praksis, på tvers av de beste norske og skandinaviske fagmiljøene.

Årets program fokuserer på to hovedtemaer: (a) ferdighetsutvikling og (b) trenerrollen, og er delt inn i et spor for barneidrett 6-12 år og et spor for ungdomsidrett 13-18 år. Konferansen retter seg spesielt mot trenere, men er også relevant for studenter, foreldre og andre som arbeider med eller på andre måter er involvert og interessert i barne- og ungdomsidrett.

Kontakt

Lene Røe

Kontorsjef

Telefon: +47 23 26 24 35 / +47 990 12 778