Forelesere Barne og ungdomstrenerkonferansen 2021

Alf Ingve Berntsen

Flest mulig, lengst mulig og best mulig!  

Foredraget tar utgangspunkt i en gjeng på 40 fotballspillere som holdt sammen i mange år. Historien avdekker hvorfor de ble holdt samlet, og hvordan dette ble utført i praksis. Sentrale temaer er idrettens rolle i barn-unges utvikling, verdigrunnlag, trenerrollen, treningsopplegg, differensiering og jevnbyrdighet. Foredraget fokuserer også på hvordan man i dette opplegget tok hensyn til de som ville bli best mulig» 

Alf Ingve Berntsen er idrettslærer ved Bryne videregående skole og UEFA A trener i fotball. Han har gjennom 30 år trent barn, ungdom, voksne, kvinner, menn og topp- og breddefotball. Alf Ingve er også forfatter av boken «Fotballprosjektet - Flest mulig. Lengst mulig. Best mulig» som ble gitt ut på Jæren forlag i 2020. 

Mark O'Sullivan

Youth Football in Stockholm: Changing the game (Together with James Vaughan)

Mark O’Sullivan is an UEFA A licensed coach and PhD researcher, and is one of the heads of youth development at Swedish premier league football club AIK. He actively coaches, is a coach educator, coach mentor and parent educator. Mark also helped set up the clubs Research and Development department in 2018 where he is part of a team that carries out research to support club development. In his role as PhD researcher at Sheffield Hallam University he has published a significant amount of research papers, in peer reviewed journals, that capture his work both as a coach, academic and researcher.  

Mark has also consulted for the Canadian Soccer Association on coach education helping build their new evidence-based Children’s license (launched 2019). While football is his main area of interest he has also consulted, lectured and given workshops coaching, coach education and organizational culture in Basketball, Floorball, Golf, Figure skating and Tennis. 

Mark O’Sullivan occupies a unique space in youth sport working actively as both a coach and researcher. One of the main aims with his talks, workshops, practical on field sessions is to support knowledge mobilization – the act of moving research into the hands of research users (educators, coaches, professionals) to effect change. 

Mark regularly publishes his thoughts on his blog, where he looks to bridge the gap between practice and research https://footblogball.wordpress.com/ 

James Vaughan

Youth Football in Stockholm: Changing the game (together with  Mark O`Sullivan)

A brief look at a case study exploring how the social and cultural seriousness and professionalization, associated with football, cascades into athlete development environments, influencing players’ psychological wellbeing and skill development. Outlining how players intentions and attention are value-directed by social and cultural constraints, in this case directed toward opportunities for individual competition and away from opportunities for skillful collaboration.

James Vaughan received his PhD in Sports Coaching & Creativity in Football from the University of Queensland in 2020. He is currently the AIK Football Club Head of Development ages 13-19 years and co-founder of the Player Development Project.

Johan Fallby

Föräldrar har en viktig roll både för att få barnen att komma in i idrotten och att få ungdomar att ta steget in i elitidrotten. Därför är samarbetet mellan föreningen, tränaren, föräldern och idrottaren en central del i den sunda idrottsmiljön. Vilket ledarskap får barn och unga att fortsätta längre i sin idrott? Hur får du ett bra samarbete mellan tränare, föräldrar och idrottare i föreningen? Hur skapar vi tillsammans en sund och utmanande miljö för barn och ungdomar i vår förening? Föräldrarnas roll har betydelse för både tränare och föräldrarna själv, men också för beslutsfattare i föreningen, samt inte minst för barnens/ungdomarnas möjligheter att få ta del av idrotten på bästa sätt.  

Johan Fallby är idrottspsykologisk rådgivare, författare, föreläsare och före detta landslagsman i bordtennis. Efter bland annat uppdrag för fotbollsföreningarnaF.C. København och Djurgårdens IF, tio år som ansvarig för idrottspsykologi på Svenska Fotbollförbundet och mängder av uppdrag för föreningar i olika idrotter, Sveriges Olympiska kommitté (SOK), specialidrottsförbund och Riksidrottsförbundet (RF), arbetar han idag i Fallby Idrott & Psykologi AB samt Fallby & Johannesson AB. Uppdrag görs inom både idrotten och näringslivet. Johan Fallby är knuten till och deltar i forskningsprojekt med forskningsgruppen i idrottspsykologi på Högskolan i Halmstad sedan snart 20 år

Espen Tønnessen

10 praktiske retningslinjer for optimal barneidrett! 

I denne seansen diskuterer Espen hvordan en kan organisere, konkretisere treningsinnhold og gjennomføre trening i barneårene for å skape livslang kjærlighet til idretten. 

Espen Tønnessen er professor i treningsvitenskap ved Høyskolen Kristiania og underviser i aktivitetslære, treningslære og fysisk aktivitet og helse. I tillegg er han faglig studieleder for bachelorstudiet i fysisk aktivitet og ernæring. Tønnessen har utgitt 12 fagbøker innenfor fagfeltene treningslære, aktivitetslære og barne- og ungdomstrening, og flere av dem er pensum ved høyskoler og universiteter som tilbyr utdanning innenfor idrettsvitenskap. Han har også publisert omkring 50 vitenskapelige artikler i internasjonalt anerkjente tidsskrifter. Tønnessen sin forskning har i stor grad basert seg på deskriptive studier av treningen til omkring 100 verdensmestere og Olympiske mestere. Han har i tillegg gjennomført en rekke intervensjonsstudier innenfor utholdenhet, styrke og hurtighet. Tønnessen har tidligere vært fag- og forskningssjef i Olympiatoppen, og bidratt med sin kompetanse mot suksessfulle idrettsutøvere og trenere innenfor idretter som håndball, langrenn, svømming, orientering, kombinert og skøyter

Hanne Sogn

Likestilling i idretten – er vi der? 

Det snakkes stadig om manglende likestilling og kjønnede makthierarkier i idretten. Er vi fortsatt der at et kjønnet blikk på aktivitet, trenergjerningen og ledelse er nødvendig, eller er det bare gammelt feministisk oppgulp?

I over 50 år har Norges idrettsforbund og paralympiske komité (NIF) hatt et uttalt mål om å realisere kjønnsbalanse blant tingrepresentanter, styremedlemmer, ledere og trenere. Likevel er like muligheter for kvinner og menn, jenter og gutter langt fra å være en realitet i norsk idrett. Forskning om trenerrollen viser at kvinnelige trenere opplever kjønnsdiskriminering og har dårligere karrieremuligheter enn sine mannlige trenerkollegaer. På såkalt lavere nivå (idrettslagsnivå) er kun 17 prosent av trenerne kvinner, på middels nivå og elitenivå utgjør andelen kvinner henholdsvis 12 og 5 prosent. Ser vi på øverste ledernivå i norsk idrett er 80 prosent av disse menn.

Hvorfor er det fortsatt sånn at jenter/kvinner ikke finner sin plass og engasjerer seg i aktivitet, som trenere eller ledere? Vil de ikke? Kan de ikke? Tørr de ikke?

Forskning viser at kvinner både kan, vil og tørr, men at det fortsatt er mange hindringer som bidrar til å reprodusere kjønnsskjevhet på alle nivåer i idrettsorganisasjonen. Barrierene handler ikke nødvendigvis om «maktsyke» menn, men om institusjonaliserte (maskuline) praksiser, praksiser både menn og kvinner bidrar til å (re)produsere. De handler også om forhold som ligger utenfor idrettsorganisasjonen. Kort sagt: Bildet er komplekst, noe idretten må begynne å ta innover seg. Hva tiltakene angår ser det derimot fortsatt ut til at man tror at det er jentene/kvinnene som må fikses. Hva som er mulige alternativer til dette, er det jeg vil kaste lys over i mitt innlegg. Jeg diskuterer spørsmålene med utgangspunkt i egen forskning om kjønnede makthierarkier i ledersjiktet i norsk idrett.

Hanne Sogn (f. 1971) er stipendiat ved Institutt for idrett og samfunnsvitenskap ved Norges idrettshøgskole. Hun anvender kjønnsperspektiver/maskulinitetsperspektiver i sin forskning om idrettsorganisasjoner, ledelse, bærekraft og ulikestilling i idretten.

Henrik Herrebrøden

Endring av teknikk: Lettere sagt enn gjort 

«Ingenting som er verdt å ha, er enkelt», sa Theodore Roosevelt. Men hvordan kan vi dyrke tålmodighet hos utøverne våre, når vi lever i en tid der alt skal skje fort? Denne seansen handler om: (a) Hvorfor hjernen vår og følelsene våre stritter imot, når vi skal endre teknikk; (b) Hvorfor teknikkendring er lettere sagt enn gjort, og (d) Hvordan trenere, foreldre og andre støttespillere kan bidra til positiv endring. 

Henrik Herrebrøden er idrettspsykolog, forfatter og forsker. Han mener at våre følelser utgjør den største utfordringen, dersom vi ønsker å oppnå en endring i oss selv eller andre. Henrik har arbeidet som rådgiver for utøvere og lag i en rekke idretter de siste ti årene. For tiden er han midtveis i sitt doktorgradsprosjekt, hvor han ser på hjerneaktivitet hos toppidrettsutøvere

Foto: Ingar Næss, StudioF2

Kristin Lundanes Jonvik

Hvordan bygge god matkultur i idrettsgruppen?

Hvordan bygge god matkultur i idrettsgruppen er en praktisk workshop hvor det presenteres ulike konsepter ungdomstreneren kan bruke i praksis:  

  • Hvordan bidra til positivt forhold til mat,  skape god måltidsstruktur 
  • Praktiske råd og enkle kjøreregler for gode matvaner i treningshverdagen 
  • Mat på heldagsarrangementer som cuper, konkurranser og samlinger  
  • Maten som sosialt samlingspunkt i treningsgruppen – Fra enkel kveldsmat til enkle matlagingsopplegg 
  • Hvordan forholde seg til trender som energidrikker og proteintilskudd  
  • Erfaringsutveksling 

Kristin Lundanes Jonvik er utdannet klinisk ernæringsfysiolog og har jobbet 7 år som ernæringsfysiolog ved den olympiske komite i Nederland. Her tok hun også tok en doktorgrad i idrettsernæring. I dag jobber hun som rådgiver i Sunn idrett i Norges idrettsforbund og som forsker ved Institutt for fysisk prestasjonsevne på Norges idrettshøgskole

Marie Loka Øydna

Hvordan påvirker rollen som talent utøveres væremåter og belastningshåndtering? 

Talentutviklingssystemer har ofte til hensikt å identifisere, selektere og utvikle de utøverne med mest potensiale til å lykkes. Hensikten med dette innlegget er å peke på uforutsette konsekvenser som sosiale og kulturelle praksiser i talentutviklingssystemer kan medføre, med spesielt fokus på utøveres opplevde handlingsrom til å regulere treningsbelastning for å unngå skader eller utbrenthet. I denne seansen vil jeg vise hvordan talent kan forstås som noe man gjør (heller enn er eller har), og vil diskutere hvordan normer og idealer tilknyttet talentrollen kan skape interaksjonsdilemmaer for utøvere i deres forsøk på å bli eliteutøvere. 

Marie Loka Øydna (f. 1996) har en mastergrad i idrettsvitenskap med fordypning i coaching og idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole, og jobber nå som vitenskapelig assistent ved Forskningssenteret for barne- og ungdomsidrett. Marie spiller samtidig håndball i Aker Topphåndball og jobber som håndballtrener og idrettspsykologisk rådgiver i Ullern håndball.

Siv Gjesdal

 Med et sterkt fokus på mestring og sosial tilhørighet blir behovet for selvbestemmelse ofte glemt, og ikke minst misforstått. Dette innlegget har som mål å tydeliggjøre hva selvbestemmelse er og hvordan man faktisk kan tilrettelegge for det, som en trener for barn og unge. 

Siv Gjesdal er førsteamanuensis ved Institutt for Idrett og Samfunnsvitenskap, NIH. Hun har doktorgrad i idrettspsykologi,med søkelys på motivasjon i barne- og ungdomsidretten. Hun har bred erfaring fra ulike roller i ungdomsfotballen og sitter nå i styret i Norsk Fotballtrenerforening

Simon Beames

Adventurous coaching! 

This workshop will explore the ways in which coaching young people can be made more (or less) adventurous.  First, we’ll start with a mini-lecture on the four dimensions of Adventurous learning (Beames & Brown, 2016): uncertainty, authenticity, agency, and mastery.  Second, participants will examine the degree to which their coaching practices are adventurous.  Third, groups will discuss how the four dimensions can be more deliberately and precisely incorporated into coaching sessions.  The adventurous learning framework has never been applied in a coaching context, so this workshop will itself be an adventure! 

Simon Beames is professor of outdoor studies at NIH.  He has co-authored several books, including “Learning outside the classroom, Adventure and society”, and “Adventurous learning” (www.adventurouslearning.org)

Gerd Marie Solstad

Er mer alltid bedre? Refleksjoner om trender i norsk barneidrett (sammen med Morten Renslo Sandvik)

Rekorder flyttes og de beste prestasjonene blir stadig bedre. Samtidig krever toppidretten stadig mer ressurser, mer avansert teknologi, bedre fagkunnskap, bedre fasiliteter, mer dedikasjon og mer oppofrelse. På hvilke måter påvirker denne utviklingen hvordan vi innretter og organiserer idrett for barn? I dette innlegget peker vi på to trender som til sammen utgjør det vi kaller eskalering – kort sagt en utvikling mot mer – i barneidrett: en utvikling der organisert idrett krever stadig mer av barns tid, innsats og oppmerksomhet. 

Hvilke konsekvenser får denne utviklingen? Forskning viser at mange barn og unge slutter med idrett fordi de ikke synes det er gøy lengre, fordi idretten blir for konkurranseorientert og alvorlig, eller – kanskje mest bekymringsverdig – fordi de har blitt skadet og ikke kan fortsette, selv om de vil. Kort sagt: Noe skjer i løpet av barneidretten som gjør at en rekke barn ikke vil eller ikke kan fortsette. Vi vil kaste et nytt lys på disse utfordringene, samtidig som vi spør om utviklingen mot mer kan utgjøre en mer grunnleggende trussel mot barneidrett som arena for sosialt fellesskap, mestring og glede. 

Vi diskuterer disse spørsmålene med utgangspunkt i egen forskning om barneidrett og med blikk for NIFs visjon om «idrettsglede for alle». Vi avslutter med å lufte alternative måter å tenke rundt idrett for barn.  

Gerd Marie Solstad (f. 1985) er forsker ved NOVA (OsloMet), Seksjon for Ungdomsforskning, med doktorgrad i idrettsvitenskap fra Norges idrettshøgskole. Hun anvender sosiologiske perspektiver i sin forskning på idrettspolitikk, inkludering, sosioøkonomisk ulikhet og idrettens betydning i livet til barn og ungdom.  

Morten Renslo Sandvik

Er mer alltid bedre? Refleksjoner om trender i norsk barneidrett (sammen med Gerd Marie Solstad)

Morten Renslo Sandvik (f. 1987) er forsker ved Forskningssenter for barne- og ungdoms idrett ved Norges idrettshøgskole. Han har en doktorgrad i idrettsfilosofi fra 2020. Sandviks forskningsinteresser omfatter idrettspolitikk, etikk, inkludering i barne- og ungdomsidrett og grønn omstilling i idrettens organisasjoner. 

Stig Arve Sæther

Produsere stjerner eller hindre frafall? Gode utviklingsmiljøer for ungdom 

De fleste trenere, ledere og utøvere er opptatt av hvordan god ferdighets- og prestasjonsutvikling foregår og vet at dette er omfattende og langvarige prosesser. Likevel er de mange opptatt av å lete etter, finne og gi størst oppmerksomhet til de beste utøverne (talentene) innenfor en aldersgruppe og en spesifikk idrett. Fokuset på den individuelle utøveren og dens ferdigheter og egenskaper har alltid stått sterkt, men hva med betydningen av utviklingsmiljøet og prosessen utøverne går gjennom i ungdomsidretten? Dette er en periode hvor mange avslutter sin idrettsdeltakelse, uavhengig av om de drømmer om å bli toppidrettsutøver eller ønsker å være en del av et sosialt inkluderende miljø. Sentralt i et hvert utviklingsmiljø står trenerne, selv om de ikke er alene om å bidra til utøvernes utvikling både på og utenfor idrettsarenaen. Hvordan kan trenere og utøvere bidra til et godt utviklingsmiljø? Hva kjennetegner et godt utviklingsmiljø? Og kan et miljø være for både de ambisiøse og de sosialt orienterte utøverne? 

Stig Arve Sæther er førsteamanuensis i Idrettsvitenskap og hans primære forskningsfelt er ungdomsidrett, idrettspsykologi og talentutvikling, spesielt knyttet til fotball. Han har publisert over tredve fagfellevurderte artikler i internasjonale tidsskrift og skrevet tre bøker (om trenerrollen, talentutvikling og idrettsvitenskap). Og er leder for forskningsgruppen: Ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett og skole og er koordinator for staben i Idrettsvitenskap