Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett

Forskningssenter for barne og ungdomsidrett (FOBU) retter oppmerksomheten mot idrett blant barn og unge. Vi produserer kunnskap om organisert idrettsaktivitet som angår aldersgruppen 6–19.

18 internasjonale eksperter fra fagfeltene fysiologi medisin, idrettspsykologi, treningslære og utøvererfaring møttes for å diskutere hva som er viktig for å utvikle unge utøvere. Her kan du lese hva de kom frem til.

Ved FOBU bidrar vi til kunnskap om talentutvikling av barn og unge, og til kunnskap om deltakelse i breddeidretten.

Her finner du en oversikt over forskningsprosjektene våre, både pågående og avsluttede.