FOBU - Forskningssenter for barne- og ungdomsidrett

FOBU er et senter for forskning om barn og unges idrettsdeltakelse. Forskningsprosjektene dekker et vidt spenn av tema - fra trivsel og motivasjon i idretten, sosial ulikhet i deltakelse til organisering og talentutvikling i idretten.