Forskningssentre

Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak.

Forskningssenter for barne og ungdomsidrett (FOBU) retter oppmerksomheten mot idrett blant barn og unge. Vi produserer kunnskap om organisert idrettsaktivitet som angår aldersgruppen 6–19.