Forskningssentre

Senter for idrettsskadeforskning har som formål å forebygge skader og andre helseproblemer i idrett gjennom et langsiktig forskningsprogram med fokus på risikofaktorer, skademekanismer og forebyggende tiltak.

FOBU er et senter for forskning om barn og unges idrettsdeltakelse. Forskningsprosjektene dekker et vidt spenn av tema - fra trivsel og motivasjon i idretten, sosial ulikhet i deltakelse til organisering og talentutvikling i idretten.