Social Inclusion and Volunteering in Sports Clubs in Europe (SIVSCE)

Hvordan kan idrettslag bidra til sosial integrasjon og mobilisere frivillige?

Prosjektet er basert på sammenliknbare data fra ti land i Europa, og målet er å bidra med konkrete forslag til handling som skal spres til politikere og de som jobber med idrett. Det overordnede mål er å fremme inkludering og frivillighet i Europa - via idrettslag.

Data samles inn i flere steg - først om idrettspolitikk i de deltakende landene, dernest om idrettslag og om medlemmer i et utvalg av disse lagene. Et lite utvalg med idrettslag som har bidratt til inkludering og frivillighet vil bli presentert. 

Til nå er det publisert fire rapporter på prosjektet. Til slutt i prosjektperioden skal det utarbeides en håndbok til hjelp for dem som vil arbeide på dette feltet.

Prosjektet ledes fra Syddansk universitet. Forskningsinstitusjoner i Nederland, Sveits, Belgia, England, Spania, Ungarn og Polen er også med.

SIVSCE er finansiert av EU (grant nr 2014-3140/004-001) For mer informasjon se prosjektets internasjonale nettside

Kontakt

Ørnulf Seippel

Professor

Telefon: +47 23 26 24 63