Rapporter

Det er gjennomført fem kartlegginger. Kartleggingene skal øke kunnskapen om fysiske aktivitetsvaner, fysisk form og faktorer relatert til fysisk aktivitet blant et landsrepresentativt utvalg barn, voksne og eldre i Norge.

Kartlegginger utført på voksne og eldre

Kan2: 32% av voksne og eldre oppfylte anbefalingene for fysisk aktivitet, det var signifikant høyere enn i Kan1. Flere kvinner enn menn oppfylte anbefalingene. Personer med høy utdanning hadde større odds for å nå anbefalingene sammenlignet med personer uten utdanning. 

Kan1: Tilleggsundersøkelse med måling av fysisk form. Høyt utdannede personer og personer som oppfylte anbefalingene for fysisk aktivitet hadde høyere oksygenopptak. Fysisk form er et mer stabilt parameter enn fysisk aktivitetsnivå. Sammenhengen mellom god fysisk form og god helse er sterkt og godt dokumentert.

Kan1: 20% av voksne og eldre oppfylte anbefalingene for fysisk aktivitet. Flere kvinner enn menn oppfylte anbefalingene. Aktivitetsnivået er relativt stabilt med økende alder, men med et markert fall etter 70 år. 

Kartlegginger utført på barn

ungKan3: 90 % av 6-åringer, 70% av 9-åringer og 45% av 15-åringer oppfylte anbefalingene. I alle aldersgrupper er gutter mer aktive enn jenter. Stabilt aktivitetsnivå i perioden 2005 til 2018. Les reportasje om ungKan3 på NRK. 

ungKan2: 90% av 6-åringer, 78% av 9-åringer og 50% av 15-åringer oppfyller anbefalingene. I alle aldersgrupper er gutter mer aktive enn jenter. 

ungKan1: 83% av 9-åringer og 52% av 15-åringer oppfyller anbefalingene. I alle aldersgrupper er gutter mer aktive enn jenter.