Voksne

Metode Kan1, Kan2 og Kan3

Kan og ungKan undersøkelsene er nå et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og NIH. Tidligere var det et samarbeid mellom Helsedirektoratet og NIH. 

Design

Prosjektet består av et longitudinelt design og et tverrsnittsdesign. I det longitudinelle designet inviteres deltakere som har deltatt i tidligere prosjekter på nytt, i tverrsnittsdesignet inviteres nye deltakere. Alle deltakere gjennomfører de samme prosedyrene. I Kan1 ble fysisk aktivitetsnivå og fysisk form kartlagt, i Kan2 ble fysisk aktivitetsnivå kartlagt og i Kan3 skal fysisk aktivitetsnivå og fysisk form kartlegges. 

Utvalg

Deltakerne er norske statsborgere i alderen 20-85 år som er tilfeldig trukket fra Folkeregisteret. Utvelgelsesprosessen sikrer et representativt utvalg med hensyn til alder, kjønn, fødeland og befolkningstetthet. 

Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå

Det gjennomføres objektive målinger av fysisk aktivitet og sedat tid med en aktivitetsmåler (akselerometer, Gt3x+). Deltaker går med aktivitetsmåleren i syv påfølgende dager. I tillegg innhentes selvrapportert informasjon om fysisk aktivitet og sedat tid med spørreskjema. Gjennom spørreskjema sikres også bakgrunnsinformasjon som alder, kjønn, høyde, vekt, utdanning, sivil status, yrkesstatus, selvrapportert helsestatus og fødeland. 

Kartlegging av fysisk form

Fysisk form måles ved personlig oppmøte der egenskaper registreres ved hjelp av fysiske tester. Utholdenhet måles med en gåprotokoll på tredemølle, som gir et mål på kondisjon. Det gjennomføres enkle øvelser på balanse, styrke og bevegelighet. Det måles høyde, vekt og maveomkrets.