Barn

Metode fra ungKan1, ungKan2 og ungKan3

Kan og ungKan undersøkelsene er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og NIH. Tidligere var det et samarbeid mellom Helsedirektoratet og NIH. 

Design

UngKan har et tverrsnittsdesign der fysisk aktivitetsnivå og fysisk form hos 6-, 9- og 15-åringer blir kartlagt. I ungKan1 og ungKan3 ble både fysisk aktivitetsnivå og fysisk form kartlagt. I ungKan2 ble fysisk aktivitetsnivå kartlagt. 

Utvalg 

Statistisk sentralbyrå trekker ut skoler med utgangspunkt i befolkningstetthet, geografi, sosioøkonomiske forhold og etnisitet. Det sikrer et landsrepresentativt utvalg. Skolene blir invitert til deltakelse. På skolene som takker ja, blir elever i 1., 4. og 10. klasse invitert til å delta. 

Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og stillesittende tid

Det gjennomføres objektive målinger av fysisk aktivitet og sedat tid ved hjelp av en aktivitetsmåler (akselerometer, Gt3x+). Deltaker går med aktivitetsmåleren i syv påfølgende dager. I tillegg innhentes selvrapportert informasjon om fysisk aktivitet og sedat tid med spørreskjema. I spørreskjema vil det blant annet inngå spørsmål om hvilke typer aktivitet deltakerne utfører, konteksten aktiviteten utføres i, transport til og fra skole samt stillesittende tid og skjermvaner. 

Kartlegging av helserelatert fysisk form 

Undersøkelse av fysisk form gjennomføres klassevis på skolene. Det blir målt blodtrykk, utholdenhet, gripestyrke, styrke i mage og lengdehopp. Uthodenhet ble målt ved hjelp sykkeltest med oksygenanalysator i ungKan1, mens det i ungKan3 ble målt ved hjelp av løpetesten Andersen-testen.