Barn

ungKan1, ungKan2 og ungKan3

Design 

UngKan har et tverrsnittsdesign og kartlegger fysisk aktivitetsnivå og fysisk form blant 6-, 9- og 15-åringer. I ungKan1 og ungKan3 ble både fysisk aktivitetsnivå og fysisk form kartlagt. I ungKan2 ble fysisk aktivitetsnivå kartlagt. 

Utvalg 

Statistisk sentralbyrå trekker ut skoler med utgangspunkt i befolkningstetthet, geografi, sosioøkonomiske forhold og etnisitet. Det sikrer et landsrepresentativt utvalg. Skolene blir invitert til deltakelse. På skolene som takker ja, blir elever i 1., 4. og 10. klasse invitert til å delta. 

Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og stillesittende tid

Det gjennomføres objektive målinger av fysisk aktivitet og sedat tid ved hjelp av aktivitetsmålere (ActiGraph). Deltaker går med aktivitetsmåleren i syv påfølgende dager. I tillegg besvarer deltakerne spørreskjemaer, hvor det blant annet inngår spørsmål om hvilke typer aktivitet deltakerne utfører, konteksten aktiviteten utføres i, transport til og fra skole samt stillesittende tid og skjermvaner. 

Kartlegging av helserelatert fysisk form 

Undersøkelse av fysisk form gjennomføres klassevis på skolene. Det blir målt blodtrykk, utholdenhet, gripestyrke, lengdehopp og sit-ups. 
Video av testing av fysisk form på en barneskole i ungKan3 (YouTube)

Undersøkelsesdokumenter 

Manual of Procedures:

Spørreskjemaer: