Tenåringer tøyer ut på idrettsbanen

Om datainnsamlingen

Informasjon om metodene som er brukt under barne- og voksenkartleggingene.

Metode fra ungKan1, ungKan2 og ungKan3

Metode Kan1, Kan2 og Kan3