Tenåringer tøyer ut på idrettsbanen

Om datainnsamlingen

Informasjon om metodene som er brukt under barne- og voksenkartleggingene.

ungKan1, ungKan2 og ungKan3