Samtykke

Vedlagt invitasjonen du fikk i posten ligger det et samtykkeskriv. Det er frivillig å delta. Du må samtykke til deltakelse for at opplysningene dine kan benyttes i forskning.

Samtykkeskriv

Hvordan samtykke

Du kan samtykke ved å returnere utfylt samtykkeskriv via post, eller du kan ta bilde av utfylt samtykkeskriv og sende det på MMS til 465 04 481 eller på epost til kan3@nih.no.

Hvis vi har registrert ditt telefonnummer vil du ha mottatt et samtykkeskriv på SMS. 

Etter vi har mottatt ditt samtykke sender vi deg en aktivitetsmåler og et spørreskjema i posten.

Trekke samtykke

Du kan når som helst og uten å oppgi noen grunn trekke ditt samtykke. Det vil ikke ha negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å trekke deg. Dersom du trekker tilbake samtykke, vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger.

Kontakt

Kan3

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål:

E-post

 kan3@nih.no

Mobil

 465 04 481