Informasjon om Kan3

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens fysiske aktivitetsnivå og fysiske form.

Undersøkelsen har vært gjennomført i 2009 (Kan1) og 2015 (Kan2), og denne undersøkelsen er en videreføring av disse. Undersøkelsen gjennomføres av Norges idrettshøgskole i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Vi har ikke tilstrekkelig informasjon om befolkningens fysiske aktivitetsnivå og fysiske form til å kunne beskrive utviklingstrekk i befolkningsgrupper og geografiske områder, og forskjeller mellom dem. For å kunne følge utviklingstrekk inviteres deltakere fra Kan1 og/eller Kan2 til ny deltakelse. For å få tilstrekkelig informasjon inviteres et nytt utvalg tilfeldig trukkede deltakere fra det sentrale folkeregisteret.

Vi ønsker å kartlegge hverdagsaktivitet. Det er alt fra å ta ut av oppvaskmaskinen til å legge barn, fra å dra på jobb til å handle mat og andre fysiske aktiviteter. Vi ønsker et utvalg som representerer befolkningen. Hver deltaker er like viktig, uansett alder, aktivitetsnivå og funksjonsnivå.

Deltakelse i undersøkelsen innebærer at du får et spørreskjema og en aktivitetsmåler i posten. Aktivitetsmåleren er et lite og lett apparat som bæres i et belte rundt livet. Du går med måleren i syv dager og returnerer den deretter sammen med utfylt spørreskjema. Dette utgjør Fase 1 av prosjektet.

Etter Fase 1 vil ca. en fjerdedel av deltakerne bli tilfeldig trukket ut og invitert til en tilleggsundersøkelse av fysisk form som utgjør Fase 2. Du kan delta i Fase 1, og selvsagt si nei til deltakelse i Fase 2.

Kontakt

Kan3

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål:

E-post

 kan3@nih.no

Mobil

 465 04 481