Informasjon om Kan3

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens fysiske aktivitetsnivå og fysiske form.

Undersøkelsen har vært gjennomført i 2008 (Kan1) og 2014 (Kan2), og denne undersøkelsen er en videreføring av disse. Undersøkelsen gjennomføres av Norges idrettshøgskole i samarbeid med Folkehelseinstituttet.

Vi har begrenset informasjon om befolkningens fysiske aktivitetsnivå og fysiske form. Informasjon fra kartleggingsundersøkelsene bidrar til viktig kunnskap, som danner grunnlag for målrettede tiltak for å øke det fysiske aktivitetsnivået og bedre fysisk form blant den voksne befolkningen i Norge.  

For å kunne følge utviklingstrekk inviteres nå deltakere fra Kan1 og/eller Kan2 til ny deltakelse. I tillegg inviteres et nytt utvalg som er tilfeldig trukket fra det sentrale folkeregisteret.

Vi ønsker å kartlegge hverdagsaktivitet. Det er alt fra å ta ut av oppvaskmaskinen til å legge barn, fra å dra på jobb til å handle mat og andre fysiske aktiviteter. Vi ønsker et utvalg som representerer befolkningen. Hver deltaker er like viktig, uansett alder, aktivitetsnivå og funksjonsnivå.

Deltakelse i undersøkelsen innebærer at du får et spørreskjema og en aktivitetsmåler i posten. Aktivitetsmåleren er et lite og lett apparat som bæres i et belte rundt livet. Du går med måleren i syv dager og returnerer den deretter sammen med utfylt spørreskjema i en ferdig frankert konvolutt. 

Ca. en fjerdedel av deltakerne bli tilfeldig trukket ut og invitert til en tilleggsundersøkelse av fysisk form. Du kan takke nei til tilleggsundersøkelsen. 

Kontakt

Kan3

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål:

E-post

 kan3@nih.no

Mobil

 465 04 481