Hva skjer med opplysningene om deg?

Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

For utfyllende informasjon, les samtykkeskrivet (pdf).

Dine opplysninger

 • Brukes som beskrevet i samtykkeskrivet.
 • Utvidelse i bruk og oppbevaringstid kan kun skje etter godkjenning fra relevante myndigheter.
 • Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg.
 • Du har rett til innsyn i sikkerhetstiltakene ved behandling av opplysningene.
 • Du kan klage på behandlingen av dine opplysninger til Datatilsynet og institusjonen sitt personvernombud.

SurveyXact

 • Enkelte deler av undersøkelsen foregår med elektronisk registrering gjennom SurveyXact og en app utviklet av Informasjonssystemet AS (ISYS). Norges idrettshøgskole, SurveyXact og ISYS har en databehandleravtale.

Lagring av data

 • Data lagres ved Norges idrettshøgskole og Folkehelseinstituttet i et dataregister hvor personopplysningene er pseudonymisert.
 • Opplysningene blir behandlet konfidensielt uten navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger.
 • Innsamlede opplysninger anonymiseres senest innen 31.12.2040, med mindre vi innen da har kontaktet deg med forespørsel om noe annet.

Innhente opplysninger 

 • Det kan bli aktuelt å innhente opplysninger om deg fra nasjonale helseregistre: skade-, kreft-, dødsårsaks- og reseptregisteret. Fra registrene vil vi kunne innhente informasjon om medikamentbruk, om du har hatt noen skader relatert til fysisk aktivitet (skadested og aktivitet ved skadetidspunkt) og eventuelle dødsårsak.
 • Vi ber om din tillatelse til å innhente tilleggsinformasjon fra de nevnte registre.

Du kan trekke ditt samtykke når som helst 

 • Du kan når som helst, og uten å oppgi grunn trekke ditt samtykke. Da vil det ikke forskes videre på dine helseopplysninger.
 • Du kan kreve at dine helseopplysninger i prosjektet slettes eller utleveres innen 30 dager.

Godkjenninger

 • Norsk senter for forskningsdata AS har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.
 • Innhenting av opplysninger fra nasjonale helseregistre forutsetter nye godkjenninger og vurdering av NSD.

Kontakt

Kan3

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål:

E-post

 kan3@nih.no

Mobil

 465 04 481