Personer som er ute å går tur i skogen

Deltaker i Kan3

Hensikten med Kan3 er å kartlegge det fysiske aktivitetsnivået og den fysiske formen til et representativt utvalg voksne og eldre i Norge. Kan3 gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet. Deltakere fra Kan1, Kan2 og et nytt tilfeldig trukket utvalg blir invitert til deltakelse.

Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge befolkningens fysiske aktivitetsnivå og fysiske form.

Prosjektet innebærer at du fyller ut et spørreskjema og går med en aktivitetsmåler i en uke. En fjerdedel av deltakerne inviteres til en tilleggsundersøkelse av fysisk form.

Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) har vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.