Kan og ungKan

Vi kartlegger det fysiske aktivitetsnivået i befolkningen i samarbeid med Folkehelseinstituttet.