Hva er HEInnovaSport?

HEInnovaSport er et EU-finansiert prosjekt med mål om å styrke innovasjonskapasiteten ved NIH og fem andre utdanningsinstitusjoner i Europa. Hensikten er at flere kan utvikle gode løsninger innen idrett og fysisk aktivitet for å aktivisere en stadig mer stillesittende befolkning.

Hva gjør vi og hva tilbyr vi?

  • Kurs og opplæring i entreprenørskap og innovasjon for studenter og ansatte
  • Veiledning for start-ups
  • Inspirerende og informative arrangementer
  • Nettverksbygging 
  • Videreutvikling av praksisplasser og forskningssamarbeid