Innovasjonsheng

NIH styrker innovasjons- og entreprenørskapskapasiteten og arrangerte Innovasjonsheng for første gang i 2023. Arrangementet var åpent for studenter, ansatte og alumni. Programmet hadde stor bredde og inneholdt blant annet historier fra ferske og etablerte aktører, sofaprat om innovasjon og entreprenørskap ved NIH i fremtiden og tips til hva man kan gjøre når man har en god idé.

Deltagere NIH Innovasjonsheng sittende rundt bord i KRØ 1

Det planlegges for tilsvarende arrangement også i 2024. Mer informasjon kommer innen juni 2023. 

Ønsker du å se hva som skjedde i 2023 kan du finne oversikt på siden for arrangementet