NIH idékonkurranse 2023

Løs et valgfritt problem. Den beste idéen vinner!

  • 30. mai, Kl. 10.00 - 13.00
  • Auditorium Utsikt

   

  • Jury kårer vinner av idékonkurransen
  • Publikum kårer vinner av beste pitch
  • Åpen for publikum (kan bli bedt om å gå ut viss idémaker ønsker)
  • Boller og kaffe/te til alle som kommer

  NIH ønsker å legge til rette for at studenter ved NIH kan komme opp med og videreutvikle spennende idéer. Vi arrangerer derfor NIHs første idékonkurranse. Konkurransen er åpen for alle semesterregistrerte studenter og det er selvsagt fine premier.

  Kåringen er åpen for publikum. Vi legger opp til mulighet for presentasjon uten publikum dersom idémaker ønsker det.  

  Frist innlevering

  • 2. mai 2023 kl. 23.59

  Viktige datoer

  • 1. mars - Lansering 
  • 31. mars - Frist registrering til konkurransen
  • 2. mai - Frist levering av idé
  • 16. mai Frist tilbakemelding for kvalifisering (fra komité)
  • 30. mai - NIH idékonkurranse 
  • Senhøsten 2023 - Internasjonal konkurranse 

  Premier

  • Inntil Kr 10.000,- for å utvikle idéen videre
  • Personlig gavekort på Kr 1.500,- (inntil 4 personer)
  • Beste pitch mottar personlige gavekort på 1.000,- (inntil 4 personer)
  • Vinnerne i begge kategorier får synliggjøring av idéen sin i NIHs plattformer   

  Kriterier

  1. NIH studenter eller PhD-studenter (semesterregistrerte vår 2023)
  2. Må kunne møte til fysisk konkurranse (30. mai) med minimum en person
  3. Må levere skriflig bidrag
  4. Må være en ny idé og deltagere kan allerede ha et selskap (selskap er ikke et krav)
  5. Bør kunne stille i internasjonal konkurranse senhøsten 2023 (HEInnovaSport)

  Mal for innlevering

  Svar på spørsmålene nedenfor i innleveringen.

  Behov/problem

  • Hilket/hvilke problem eller behov løser du/dere?
  • Hvem er dine/deres kunder? (Hvem har problemet/behovet og er villige å betale for å løse det?)
  • Hvor viktig er problemet/behovet for dine/deres kunder? Hvorfor?
  • Kan du/dere kvantifisere markedspotensialet, feks gjennom markedsstørrelse, vekst, gevinst, mm?

  Deres løsning, deres idé

  • Hva er din/deres løsning (konsept, produkt, businessmodell, etc.) på problemet/behovet?
  • Hva er den/de unike og/eller særsilt viktige delene av din/deres løsning?
  • Hvordan kan du/dere beskytte løsningen og skape konkurrransefordeler?

  Kundenytte

  • Hva er nytteverdien for kunden ved å bruke din/deres løsning (uttrykt i penger /tid/bekvemmelighet/forbedret kvalitet/etc.)
  • Hvor stor er nytten sammenlignet med hva løsningen koster?

  Konkurranse

  • Hvilke konkurrerende løsninger finnes (og konkurrerende foretak)?
  • Hvilke alternative løsninger finnes (andre måter å løse problemet/behovet)?
  • Hvorfor er din/deres løsning bedre enn konkurrentenes og alternativene?

  Veien videre

  Utarbeid et forslag til arbeidsplan for hvordan du/dere kan ta idéen videre

  Format innlevering

  1. Maksimalt 3 A4 sider, skriftstørrelse 11, skrifttype Times New Roman, 2 cm innrykk/marger
  2. Beskrivelse av ideen etter angitt mal for innlevering
  3. Sendes til innovasjon@nih.no innen kl. 23.59 den 2. mai 2023
  4. Merk innleveringen Gruppenavn_NIHIdékonkurranse2023

  Vurdering og veien videre etter innlevering

  • Alle idéer vurderes av medlemmer i prosjektgruppe HEInnovasport NIH
  • Vurderingen vektlegger følgende:
   • Behov (maks 5 poeng)
   • Løsning (maks 5 poeng)
   • Konkurransesituasjon og fortrinn (maks 5 poeng)
   • Skisse arbeidsplan veien videre (maks 5 poeng)
   • Totalintrykk (maks 5 poeng)
  • Alle får skriftlig tilbakemelding 
  • Bidragene som vurderes videre til fysisk konkurranse får beskjed per e-post 16. mai 2023

  Meld din interesse

  Vi tilbyr veiledning for dem som ønsker det

   

  Kontakt

  Frode Paulsen

  Frode Paulsen

  Seniorrådgiver

  Telefon: +47 23 26 20 33 / +47 974 11 377

  Annette Hilde

  Annette Hilde

  Kontorsjef

  Telefon: +47 23 26 20 92 / +47 952 20 118